Program szkoleń realizowanych w Polsce jest oparty na standardach EFDMA – obowiązujących na terenie całej Europy. Został stworzony i jest systematycznie aktualizowany przez instruktorów FDM – bezpośrednich uczniów dra Stephena Typaldosa.

Szkolenie FDM na poziomie podstawowym (Basic) składa się z 3 części – modułów.

Udział w Module 1, ze względu na wprowadzenie do metody, musi poprzedzać kolejne etapy szkolenia. Kolejność udziału w modułach 2 i 3 jest dowolna, choć zaleca się zachowanie kolejności.

Moduł 1

Zawiera materiał z zakresu podstaw teoretycznych modelu oraz część praktyczną obejmującą techniki metody Typaldosa

 • Zarys historyczny
 • Wprowadzenie do FDM – model sześciu dystorsji
 • Budowanie diagnozy FDM – zasady oceny i leczenia pacjenta
 • Zastosowanie podstaw FDM w leczeniu:
 • skręcenia stawu skokowego – teoria i praktyka,
 • ostrego i przewlekłego bólu barku część teoretyczna i praktyczna,
 • obrażeń kolana,
 • Zastosowanie metody Typaldosa w praktyce – diagnoza i leczenie przeprowadzone na pacjencie

Czas trwania: co najmniej 20 jednostek lekcyjnych, cała zawartość modułu zgodna z programem nauczania EFDMA.

Moduł 2

Moduł 2 obejmuje zastosowanie i wykorzystanie metody FDM w dysfunkcjach okolicy biodra, odcinka lędźwiowego oraz szyjnego kręgosłupa i zawiera:

 • Powtórzenie teorii i praktyki z zakresu modułu 1
 • Zespoły przeciążeniowe w FDM
 • Leczenie bólu i dysfunkcji:
 • Biodra
 • Odcinka lędźwiowego ( stan ostry i przewlekły)
 • Odcinka szyjnego
 • Okolicy klatki piersiowej
 • Zastosowanie metody Typaldosa w praktyce – diagnoza i leczenie przeprowadzone na pacjencie

Czas trwania: co najmniej 20 jednostek lekcyjnych, cała zawartość modułu zgodna z programem nauczania EFDMA.

Moduł 3

Obejmuje szczegółowe badanie i leczenie kończyn oraz okolicy głowy i zawiera:

 • Specjalne techniki leczenia dla barku i ramienia
 • Zastosowanie technik metody Typaldosa w przypadku obrażeń łokcia, przedramienia, nadgarstka, ręki i palców
 • Techniki Typaldosa dla dysfunkcji okolic uda, podudzia i stopy
 • Leczenie dolegliwości bólowych głowy oraz okolicy stawów skroniowo-żuchwowych

Czas trwania: co najmniej 20 jednostek lekcyjnych, cała zawartość modułu zgodna z programem nauczania EFDMA.

 

Egzamin podstawowy FDM (FDM BC)

Po ukończeniu modułów 1-3 istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu końcowego na poziomie podstawowym (FDM Basic).

Egzamin zawiera część teoretyczną (test wielokrotnego wyboru oraz interpretacja języka ciała/gestów) i praktyczną (prezentacja technik metody Typaldosa).

Warunkiem zaliczenia egzaminu są :

 • Zrozumienie teorii FDM
 • Efektywność i skuteczność w stosowaniu podstawowych technik metody Typaldosa
 • Bezpieczne leczenie pacjentów (wskazania i przeciwwskazania)

Pozytywna ocena uzyskana w trakcie egzaminu jest warunkiem uczestnictwa w dalszych, zaawansowanych kursach FDM.
Ponadto terapeuta FDM Basic ma prawo dołączyć do oficjalnej listy praktyków FDM umieszczonej na stronie EFDMA.

FDM Basic jest przeprowadzony wyłącznie przez wykwalifikowanych i certyfikowanych instruktorów FDM.

Po okresie jednego rokupraktyki istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu międzynarodowego (FDM IC).
Warunki wstępne:

 

 • Ukończone podstawowe szkolenie FDM (3 moduły), zakończone zdanym egzaminem co najmniej rok wcześniej
 • 3 konsultacje z terapeutą FDM IC lub warsztaty

              Definicja: patrzysz i pracujesz, w zależności od sytuacji

·         3 superwizje (praca pod nadzorem)

Definicja : przeprowadzasz pełne leczenie pacjenta, nadzorujący Cię obserwuje.

(Nadzorujący/Superwizor= instruktor lub terapeuta FDM-IC).

Także na tym poziomie (FDM-IC) egzamin składa się z części teoretycznej (test wielokrotnego wyboru oraz interpretacja języka ciała/gestów) i praktycznej (prezentacja technik metody Typaldosa). Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest ponadto przedstawienie procesu diagnozowania i leczenia pacjenta.